Ventilation för badrum – värt att veta

Ventilationen i ett badrum är oerhört viktig då denna typen av rum ständigt utsätts för värme och fukt. För att du inte ska få problem med fuktangrepp och i värsta fall mögel och läckage, är ventilation viktigt. Förutom att ventilation i badrummet är viktigt för att inte mögel ska börja frodas förbättras även inomhusklimatet och själva luften med hjälp av rätt typ av ventilation. Det är lika viktigt med god inomhusmiljö i privata bostäder som i hotell, ofta använda en så kallad frånluftvärmepump för att reglera värm. Ta del av information och tips på hur du kan förbättra inomhusklimatet med rätt sorts ventilation.

Ventilation i hotellrum

För hotell som bygger ut eller bygger om stora delar av sina rum, behöver de noggrant gå igenom allt från hur vattnet ska ledas till hur elektriciteten ska fungera samt satsa på ventilation som fungerar optimalt. Ofta använder hotell frånluft i badrummet, men det används även ibland mekaniska fläktar, med förutsättningen av att hotellet har bra luftdrag. För att testa ventilationen i hotellrummets badrum kan man testa insuget genom att sätta ett papper mot frånluftsventilen. Om pappret sugs fast av indraget fungerar ventilationen som den ska.

Ventilation badrum regler

Precis som med många andra saker finns det även vissa regler för badrumsventilation. Enligt Boverkets byggregler gäller bland annat:

  • Fastigheter ska byggas på ett sådant sätt att föroreningar i luften förs ut via uteluftsintag.

BBR, Boverkets byggregler, har även många andra krav på luftkvaliteten i byggnader, i privata fastigheter såväl som i kommersiella. Tanken med kraven är att förhindra att skadliga olägenheter som exempelvis radon och mikroorganismer frodas och leds vidare i luften.

Fler regler för badrumsventilation i hotell och privata fastigheter

Dessutom finns det ytterligare krav samt rekommendationer som du kan  läsa mer om hos Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Kanske har du själv märkt att du besökt ett hotell och upplevt att luften är fuktig i badrummet. Kanske känns luften rentav unken och instängd? Det kan hända att vissa hotell har gamla system som inte längre fungerar optimalt. I likhet med privata bostäder behöver hotellbadrum ses över och kontrolleras regelbundet. Då hotell används mer flitigt än vanliga hem, då det ständigt bor folk på hotell, finns andra krav på hållbarhet när det kommer till exempelvis ventilationssystem.

Regler för privata fastigheter

För dig som har ett badrum utan fönster behöver du istället komplettera genom att installera ett ventilationssystem som tillför frisk luft till badrummet. Luftflödet ska vara 15 liter per sekund. Du kan testa att installera en frånluftventil i taket samt montera en dörr med en springa som leder in frisk luft.

I vissa fall kan det räcka med att investera i starkare fläktar som via större effektstyrka suger ut den använda luften och för den vidare via en ventil. Men i många äldre hus kan det vara värt att se över hur ventilationssystemet ser ut. Luften ska vara torr, inte fuktig.

Få hjälp med badrumsventilation av experter

När du håller på att renovera hemma är det alltid bra att spara undan en del pengar till hantverkare och experter inom olika områden. Till exempel kan du spara mycket tid och slit genom att anlita en expert inom ventilation. Personen kan gå igenom ditt hem för att se om ventilationen är bra eller behöver förbättras. Och i så fall ge råd om vilket alternativ som kan vara lämpligt.